NU Nước Đá Bi-duoc-ban-tai-Tạp Hóa Candy House's _ NPK
1/1